HUMANKIND Cultures of Latin America

1Cultures of Latin America indirilebilir içeriği ile HUMANKIND™’ı daha da ileri götür!

İçerisinde 6 yeni kültür (Karalalılar, Nazkalar, Tainolar, İnkalar, Arjantinliler ve Kübalılar), 6 yeni doğal ve yapay harika, 9 yeni bağımsız halk, 15 yeni anlatılı hadise ve Arnaud Roy’un bestelediği 30’dan fazla yeni oyun içi tema müziği bulunmaktadır.

1. Çağ – Karalalılar (İnşacılık)
Karalalı kültürü, MÖ 3. binyılın başından itibaren Güney Amerika’nın batı kıyılarındaki kurak topraklarda gelişmeye başlamıştı.

Bu bölgelerde karmaşık bir kent toplumu inşa eden Karalalılar, birbirini tamamlayan çiftçi ve balıkçı topluluklarının ortaya koyduğu gıda fazlalığı sayesinde refaha erdi.

2. Çağ – Nazkalar (Estetikçilik)
Nazkalar, MÖ. 2. yüzyılın başında, doğanın kendilerine sunduğu tarımsal fırsatları değerlendirerek uzun ömürlü bir kültür inşa etmişti.

Çömlekçilikte ve dokumacılıkta maharetli olan bu halk, sayısız mezarda ve çöllerde zanaatlarından ve mitolojilerinden olağanüstü izler bıraktı.

3. Çağ – Tainolar (Tarımcılık)
Aravak dillerini konuşan toplumlardan biri olan Tainolar, 7. ila 13. yüzyıllar arasında Büyük Antiller bölgesine egemen olmuştu.

Mükemmel uyum sağlama becerisine sahip olan bu halk, pek çok farklı biyomdan faydalandı ve hayvan ile bitki çeşitliliği bakımından nispeten fakir olan topraklarda tarım yaparak gelişti.

4. Çağ – İnkalar (Yayılmacılık)
İnkalar, mitolojilerine göre halkı için Kuzko şehrini kuran Manku Kapak’ın vârisleriydi.

15. yüzyıl itibarıyla bir dizi başarılı fetih hareketi gerçekleştiren İnkalar, And dünyasının büyük çoğunluğunu “Dört Bölge Ülkesi” anlamına gelen Tahuantinsuyu’ya kattı.

5. Çağ – Arjantinliler (Tüccarlık)
San Martin’in ana vatanı olan bu ülke, 1816’da bağımsızlığını ilan ettikten sonra Güney Amerika’daki İspanyol egemenliğinin son bulmasında önemli bir rol oynamıştı.

Arjantin, onlarca yıl süren siyasi inşaların ve çatışmaların ardından küresel pazara dâhil oldu ve bundan fayda sağlayarak önemli bir tarım ürünleri ihracatçısına dönüştü.

6. Çağ – Kübalılar (Estetikçilik)
Ocak 1959’da Havana’nın, Fidel Castro’nun gerillalarınca ele geçirilmesiyle birlikte hem Batista’nın hem de Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba’daki egemenliği son bulmuştu.

O andan itibaren, bu ada ülkesinin, savaşmayı göze aldığı süper güç komşusu karşısında sergilediği direniş, halkına ve liderlerine uluslararası arenada muazzam bir saygınlık kazandırdı.

Ana oyun ve tüm ekpaketler dahildir direk oynayabilirsiniz.


15.550
OYUN BİLGİLERİ 13 Haziran 2022 14:46
HUMANKIND Cultures of Latin America

Tür: Ek Paketler, Oyun, Strateji, Türkçe Oyunlar

Platform: PC

Boyut: 14.07 GB

Crack: FLT

Tarih: 9 Haziran 2022

Dil: Türkçe

YORUMLAR Yorum Yapmak Istermisiniz ?